Prostata – žláza předstojná

Prostata – žláza předstojná


Většina mužů se trápení s touto žlázou nevyhne, jak oslaví 70. narozeniny. Ovšem ani mnohem mladším se její onemocnění nevyhýbá. Nezhoubná (benigní) hyperplazie (BHP) může vést k včasnému podchycení nebezpečného karcinomu.


Nezhoubná hyperplazie znamená zvětšení žlázové části, které není způsobeno karcinomem ani jiným zhoubným novotvarem.


Může k ní docházet již od 30. roku věku, obvykle bývá pomalá, ale tempo je opravdu individuální. Mírné obtíže se začínají zpravidla vyskytovat kolem 50. roku. I když je tím ve vyšším věku postižena většina mužů, obtíže zažívá pouze asi polovina z nich.
průhledné pilulky


Benigní hyperplazie je v počátcích stěží rozpoznatelná. Může pomalu začít utlačovat močovou trubici a projevit se obtížemi při močení, jako je slabý proud moči, přerušované močení, opožděný začátek, nebo močení víckrát.


Náhle se objeví potřeba častější návštěvy záchodu v noci, které narušují spánek. To je způsobeno nedostatečným vyprázdněním měchýře, který není schopný překonat odpor prostaty a tím dochází jen k částečnému vyprázdnění a o to rychlejšímu pocitu naplnění měchýře.


Potíže se stupňují, až může dojít k močové retenci, kdy pro výrazný útlak močové trubice prostatou není možné si ulevit. Dojde-li k této situaci náhle a přidají se bolesti, je nutné jít k lékaři.


Ale už první návštěvu u urologa, aby byla prostata vyšetřena, by muž měl absolvovat kolem 50. roku věku. Pokud se vyskytla v nejbližší rodině její rakovina, měl by muž jít na první vyšetření kolem 40. roku.
zákrok chirurgů


Základní vyšetření je zavedení prstu do konečníku pacienta a laboratorní vyšetření PSA (prostatický specifický antigen). Ten se určuje v rámci krevního odběru. Je při něm stavována látka vznikající v tkáni prostaty. Zvýšená hodnota může znamenat vyšší riziko výskytu karcinomu, ale může také znamenat zánět její zánět. Zvýšené hodnoty neznamenají vždy výskyt malignity.


Dokonce se spekuluje o tom, že za vznikem zvětšení prostaty může stát estrogenové působení potravy.


Pokud hyperplazie nepůsobí žádné problémy, není nutné ji léčit, ale pouze pacienta sledovat. Při obtížích je nejobvyklejší začít farmakologickou terapií, a pokud nedostačuje, přichází léčba chirurgická. Používá se endoskopická metoda (provádí se skrze močovou trubici), občas jsou nutné otevřené operace (pokud velikost prostaty znemožňuje endoskopické ošetření).


BHP nemá vliv na vznik karcinomu.


Lékaři doporučují vhodnou životosprávu a fyzickou aktivitu. Sice nemusejí ovlivnit přímo BHP, ale mají vliv na jiné zdravotní potíže, včetně karcinomu prostaty.